TRÉNERI HK MLÁDEŽ MICHALOVCE

DRUŽSTVO JUNIOROV HK MLÁDEŽ MICHALOVCE 

HLAVNÝ TRÉNER

Ivan BORŽÍK

+421 915 268 079

ivanborzik@hotmail.fr

ASISTENT TRÉNERA

Ján CELUŠŇÁK

+421 918 636 954


VEDÚCI DRUŽSTVA

Marcel BRHLÍK

+421 949 879 326

brdo13@zoznam.sk

DRUŽSTVO DORASTU HK MLÁDEŽ MICHALOVCE

HLAVNÝ TRÉNER

Mgr. Ivan KRÁLIK

+421 907 533 117

ivan.kralik1@gmail.com

ASISTENT TRÉNERA

Radoslav REGENDA

+421 907 417 933

radoslavregenda3@gmaii.com

VEDÚCI DRUŽSTVA

Milán POLÁK

+421 904 745 597

milan.polak@wurth.sk

DRUŽSTVO KADETOV HK MLÁDEŽ MICHALOVCE 

HLAVNÝ  TRÉNER

Mgr. Tibor TARTAĽ

+421 902 178 780

tibor.tartal@gmail.com

ASISTENT TRÉNERA

Mgr. Ivan KRÁLIK

+421 907 533 117

ivan.kralik1@gmail.com

VEDÚCI DRUŽSTVA

DRUŽSTVO 8. ŠHT HK MLÁDEŽ MICHALOVCE

HLAVNÝ TRÉNER

Peter ŠTEKLÁČ

+421 908 523 421

stuka21@centrum.sk 

ASISTENT TRÉNERA

Ján HALUŠKA

+421 907 033 177

mladez@hkmichalovce.sk

VEDÚCI DRUŽSTVA

Metod ŠULOF

+421 907 969 829

metod.sulof@centrum.sk

DRUŽSTVO 7. ŠHT HK MLÁDEŽ MICHALOVCE 

HLAVNÝ TRÉNER

Peter ŠTEKLÁČ

+421 908 523 421

stuka21@centrum.sk 

ASISTENT TRÉNERA

Ján HALUŠKA

+421 907 033 177

mladez@hkmichalovce.sk

VEDÚCI DRUŽSTVA

Martin VINC

+421 905 341 047

mrtvinc@gmail.com

DRUŽSTVO 6. ŠHT HK MLÁDEŽ MICHALOVCE 

HLAVNÝ TRÉNER

Mgr. Tibor TARTAĽ

+421 902 178 780

tibor.tartal@gmail.com

ASISTENT TRÉNERA

Vladimír VANKOVIČ

+421 911 641 630 

vladimir.vankovic@gmail.com 

VEDÚCI DRUŽSTVA

Mgr. Rastislav BARKASI

+421 907 976 160

rastislav.barkasi@gmail.com

DRUŽSTVO 7. ŠHT HK MLÁDEŽ MICHALOVCE 

HLAVNÝ TRÉNER

Mgr. Tibor TARTAĽ

+421 902 178 780

tibor.tartal@gmail.com

ASISTENT TRÉNERA

Vladimír VANKOVIČ

+421 911 641 630

vladimir.vankovic@gmail.com

VEDÚCI DRUŽSTVA

Marcel BALI

+421 918 720 521

marcel.bali@centrum.sk

DRUŽSTVO 4. HP HK MLÁDEŽ MICHALOVCE 

HLAVNÝ TRÉNER

Mgr. Martin STRIPAI

+421 908 919 467

mstripo@gmail.com

ASISTENT TRÉNERA

Ing. Slavomír STRIPAI

+421 907 973 221

stripai@gmail.com

ASISTENT TRÉNERA

Ján HALUŠKA

+421 907 033 177

mladez@hkmichalovce.sk

VEDÚCI DRUŽSTVA

Ing. Adrián MOLNÁR

+421 908 383 335

ado.molnar@gamil.com

DRUŽSTVO 3. HP HK MLÁDEŽ MICHALOVCE 

HLAVNÝ TRÉNER

Mgr. Martin STRIPAI

+421 908 919 467

mstripo@gmail.com

ASISTENT TRÉNERA

Ing. Slavomír STRIPAI

+421 907 973 221

stripai@gmail.com

ASISTENT TRÉNERA

Ján HALUŠKA

+421 907 033 177

mladez@hkmichalovce.sk

VEDÚCI DRUŽSTVA


TRÉNERI BRANKÁROV HK MLÁDEŽ MICHALOVCE  

HLAVNÝ TRÉNER

Mgr. Jozef Kužma

+421 918 142 541

jozefkuzma@yahoo.com 

ASISTENT TRÉNERA

Tomáš Tkáčik

+421 908 311 067

tomas30tkacik@gmail.com