PRIHLÁŠKA DIEŤAŤA DO HK MLÁDEŽ MICHALOVCE

Zákonný zástupca dáva súhlas na spracovanie osobných údajov poskytnutých v prihláške pre vnútorne potreby HK Mládež Michalovce. Klub sa zaväzuje použiť poskytnuté osobné údaje len pre svoju vnútornú potrebu. Osobné údaje budú uložené a spracované v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov v platnom znení.