TRÉNING HKM

Prihláška na tréning HKM 

Hráč, ktorý sa nahlási na tréning HKM a do začiatku tréningu neinformuje trénera, že sa tréningu nezúčastní bude sa jeho účasť počítať aj s poplatkom za tréning!