POPLATKY ZA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ V SEZÓNE 2019/20 

Úhrady budú prebiehať cez poplatkový systém PAYSY.

Číslo účtu: Systém PAYSY automaticky zasiela e-mailom informácie o platbe, kde je aj číslo účtu.

Variabilný symbol: Systém PAYSY vygeneruje hráčovi variabilný symbol na celú hokejovú sezónu.

Dátum úhrady: 11 mesačných splátok, splatných vždy k 15. dňu za aktuálny mesiac. (mesačná platba)

!!! hráč/hráčka platí poplatok za športovú činnosť za kategóriu, v ktorej sa vekovo nachádza a nie kde trénuje !!!

- mladší zo súrodencov aktívnych v HK Mládež Michalovce platí 10 € za príslušnú vekovú kategóriu. (pri absencií staršieho súrodenca, príspevok za športovú činnosť spadá v maximálnej miere na mladšieho súrodenca),

PRÍSPEVOK ZA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ NEPLATÍ:

- rodiča hráča/hráčky, ktorý vykonáva funkciu vedúceho družstva v ŠHT, K a D - (5. ročník - dorast) (zúčastňuje sa zápasov konkrétnej kategórie, pripravuje zápis, štatistický list, komunikuje s klubom...),

- v poradí tretí najmladší zo súrodencov aktívnych v HK Mládež Michalovce (len ak sú aktívni všetci traja v HK Mládež Michalovce),

- hráč/hráčka na hosťovaní s článkom č. 10 (podľa poriadkov SZĽH) v inom klube ako HK Mládež Michalovce (nezúčastňuje sa ani tréningového procesu) alebo hráč/hráčka po prestupe do iného klubu,

- pri absencií celého mesiaca tréningových jednotiek v príslušnom mesiaci - posudzuje sa podľa dochádzky, ktorú eviduje tréner príslušnej kategórie! (Zo zdravotných dôvodov: zranenia, choroby - potvrdenie lekárom - informovať trénera o dôvode neúčasti na tréningových jednotkách vopred!)

UPOZORNENIE: V prípade, že platba nebude uhradená ani v náhradnom termíne do 7 kalendárnych dní odo dňa splatnosti, po upozornení trénerom príslušnej kategórie môže klub pristúpiť k dočasnému obmedzeniu športovej činnosti pre hráča/hráčku.

Ďakujeme Vám za podporu a porozumenie!

Schválené správnou radou dňa 14.05.2019 v Michalovciach 

 Infolinka PAYSY: +421 907 861 284                                                          E-mail kontakt PAYSY: system@paysy.sk